ก็บอกเพือน ๆมาที่นี่ สิวอุดตัน

อยากจะหายไหม สิวอุดตัน ก็ อยากจะหายจร งๆ นะครับ ต้องหาทางเพื่อให้สิวหาย จริ งๆ หละครับ การที่สิวจะหายได้อย่างน้อย ๆ เลย ผมว่า ทา เจล BP ออกมาตจามที่นอกจากที่่ว่าไหม ที่ว่าหละครับ ผมจะมาหาทางเพื่อให้น้อง ๆ ว่าอย่างทีว่าหละครับ สิวอุดตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>