ก็อยากจะให้อ่านเท่านี้จริง ๆ ครับ รักษาสิวผด

ก็ผมได้เขียนจากประสบการณของผมอยากจะให้เพื่อน ๆได้อ่านครับ สิวเกิดมาได้ผมว่าจะต้องหายได้ ก็เพียงเท่านี้จริง ๆ นะครับ มันเกิดได้มาแล้ว ผมเองก็ต้องหาทางเพื่อให้มันหายได้ มันเป็นแบบนี้จริง ๆเลย มัน มาแล้วก็อยากจะให้หายได้เท่านี้ จริง ๆ นะครับ รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>