ครีมรักษาสิว กับการที่เราคิดว่าดีว่านี้

ครีมรักษาสิว ที่เราคิดว่าดีกว่านี้ เราไม่มีทางออกเลย เราไม่มีทางออกเพ่ือใได้สิง่ที่ดีกว่านี้ผมไม่น่าจะมานั่งคิดว่าอะรไแบบนี้เลย มันไม่มีทางเลย จะว่าไปแล้ว ทางนี้ ก็เพื่อให้หาทางออกได้เพเื่อให้ผมเองได้เรียรุ้ว่าเท่านี้เอง ครีมรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>