ทางเดียวที่คิดว่าทำได้จริง ๆนะครับ วิธีรักษาสิว

ทางเดียวที่คิดว่าทำได้จริง ๆน ะครับ อิอิ เราว่าททางที่คิดว่าะจต้องหามาได้ด้วยตัวเองที่สุดเลยอิอิมาตาทางนี้เพื่อให้เขาเองได้เรียนรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรมากว่าไหม ผมจะบอกว่าเขาต้องการอะไรมกากว่าไหมอิอิมาตามทางนี้ เลย วิธีรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>