ทางไหนที่คุณคิดว่าดีกว่า วิธีรักษาสิว

ที่ว่าดีหว่าไหมผมไม่มองตรงนี้นะคัรบ วิธีรักษาสิว ทีว่าผมเอ เจ็บหัวใจมากว่าที่เขาผ้านมาได้อย่างไรปละผ่านไปได้อย่างไร มาันคิดว่าแบบนี้จะต้องหาทางเพื่อให้สิวหาย มันคิดว่าเท่านี้จริง ๆ นะครับ ผมเองก้คดว่าแบบนี้ วิธีรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>