ทำให้รู้ว่าตัวเองไม่ต้องการอะไร วิธีรักษาสิว

ทำให้รู้ว่าตัวเองไม่ต้องการอะไร หรือว่าเขาเองไม่รู้ว่าว่าตัวเอง มีอะไรมากกว่านี้ เท่าที่รู้ ๆ นะคัรบ ผมเองได้เขียนบทความต่าง ๆ เพื่อให้หลาย ๆคนเป็นสิวมานั่งอ่านแะได้คิดว่าที่ผานมานี้เขาเองได้ต้องการอะไรไหมหรือว่า ที่ทว่าท่าที่ต้องการมากกว่านี้ วิธีรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>