ที่นี่ครบจบที่สิว รักษาสิว

ที่นี่จบแล้วจริงๆ เลย นะครับ จะบอกว่าความรู้สึกต่าง ๆ มันจบเลย จะมานสิวแบบไหน มันก็หายได้ ก็บอกว่าเท่านี้ไม่เชื่อกัน มันไม่มีทางเกิดมาเองเลย จะมาว่าแบบนี้หรือว่าแบบไหน เราไม่ต้องการที่สุดเลย คือว่า จะบอกว่า สิวหายได้แล้วเราจะต้องการแบบไหน มันไม่มีทางเดินต่อไปเลย จะมาแบบนี้ หรือว่าแบบไหน รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>