ที่นี่ตามชือของตัวเอง ครีมลดรอยสิว

ที่นี่ตามชื่อของตัวเอง ไม่รู้่วว่าเขเาองคิดอะไรอยู่นะครับ หลาย ๆคนจะบอกว่าสิวงหายได้ และหลาย ๆค น จะต้องการให้สิวมาเกิดที่หัวของผเมองจะต้องการแบบนี้ มาเลย นะครับ มันเป็นไปได้ไหม ผมเองจะต้องการเป็นไปได้ไหม เหมือนกัน ๆ ไหม ครีมลดรอยสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>