ผมคิดว่าตรง ๆเลย นะครับ สิวอุดตัน

ผมคิดว่าตรงๆเลย นะครับ สิวอุดตัน ที่ว่าน้อง ๆ หาเงินเพื่อให้สิวหาย มันจมารักษาที่นี่ที่เดีวเราว่าเงินที่ว่าหลัง นี้มาเลยได้อย่างนี้นะต้องการเงิน ออกมาเพื่อให้เงินได้มากวก่านี้เลยอิอิราว่าน่าจอ่านได้เล ยสิวอุดตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>