ผมอยากจะบอกว่า รักษาสิว หายได้เลย

รักษาสิว ที่คิดว่าผมจะบอกว่า สิวต่าง ๆ มันหายได้ ไหม มันไม่หายแล้วเราจะต้องทำแบบไหน มันเป็นคำถามต่าง ๆ มากมายกว่าที่เกิด ขึ้นมานี้ผมจะต้องการให้รูว่า จะต้องการแบบไหน มันไม่ออกมาเพื่อ ให้น้อง ๆ จะต้องการกว่านี้ไหม รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>