ผมเองยอมรับนะครับว่าท้อ ครีมรักษาสิว

ผมเงอนยอมรับกับตัวเองนะครับ ครีมรักษาสิว ว่าท้อ ๆจริง ๆ วันนี้มันท้อจริง ๆไม่รู้ว่าแบบไหน จะเป็นแบบไนห มันทำให้ผมคิดว่า เราวันนี้จะต้องไม่รนู้ว่าะจต้องเดินทางไปแบบไหน เท่านั้นจริง ๆ นะครับ ผมทำให้ผมเองคิดว่าจะต้องหาทางเพื่อทางออกจริง ๆน ะครับ ครีมรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>