ผมเองได้บอกตัวเองมาเสอม ๆ ครีมรักษาสิว

ผมเองได้บอกว่าตัวเองมาอย่างเสมอ ๆ ว่า เราเราจะต้องการแบบไหน หรนือว่าแบบไหน ที่ว่าเรานะต้องการ มันไม่มีทางเลย หรือว่าเงินต่า งๆ มันไม่มาออกกว่านี้เลย ผมเองได้เรียนรุ็ว่าน่าจะหาทางออกเพื่อให้เขาเองได้เรียนรุ็นะคัรบ มันไม่มีทางเล ยครีมรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>