ผมได้เขียนบทความต่าง ๆมากว่านี้ สิวอุดตัน

ผมได้เขียนบทความไว้นะครับ อยากจะให้หลาย ๆค นได้อ่านนะครับ วันนี้เป็นวันที่ผมคิดว่าน่าจะอากาศดีที่สุดเลย อยากจะให้อ่าย คือว่า หลาย ๆค นไมทคิดว่าสิวหายได้ฃ ด้วยมือของเราเอง มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ แต่ว่าผมได้มำให้มันเกิดขึ้นแล้ว บนที่นี่เลย ที่บ้านของผมเอง ผมคิดว่าวิธีนี้ดีที่สุดเลย สิวอุดตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>