มันก็แบบว่าน่าจะเข้าใจนะ เจลว่านหางจระเข้

มันก็แบบว่าน่าจะเข้าใจเรื่องของเรื่องจริง ๆเลย นะครับ เราว่าน่าจะหาทางออกเพื่อคุณ เราว่าจะหาทางเพื่อหาเงิน

 

มันไม่นาจะเกิดขึ้นได้กับเรื่องแบบนี้ผมก็งงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆเลย มันเกิดมาแล้วผมก็ต้องหาทางออกเพื่อสิง่ที่ดีที่สุดของการทำงานมันไปเองมันนะครับ เจลว่านหางจระเข้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>