รักษาสิว เราไม่รู้ว่าเขาจะต้องการไหม

รักษาสิว เราไม่รุ้ว่าเขาเองจะต้องการไหม  คือว่าที่ผานมนี้ผมเอง ไม่คิด่วาตัวเอง จะมาวันนี้ได้เลยนะครับ หลาย ๆ ท่านอยากจะบอกว่า ความรู้สึกต่าง ๆ มันไม่มีทางมาเกิดเองได้เลย จะต้องการมาแบบไหน เราจะต้องการ  เท่านี้เลย รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>