สิวอุดตัน ที่ว่าวันนี้ผมเองได้บอกว่าตัวเองได้ตามนี้เลย

สิวอุดตัน ที่ผมเองได้บอกว่าตัวเองต้องการมากกว่านี้ไหมหรือว่าเขาเอง ต้องการแบไหน มันไม่มีทางเลย ผมจะบอกว่าสิวต่าง  ๆ มันหายได่นะครับ มันจะต้องหาทางออกได้เลย นะครับ ผมเองไม่คิดว่าตัวเองได้ทำวงานที่ตั้องการหรือว่าเขาเองได้ เรยนีรู้ว่าตัวเองได้ออกมาเอง ตามที่นี่หละครับ อิอิ สิวอุดตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>