อยากจะหายไปจากนี้ รักษาสิว

มันไม่าทางเลยนะครับผมจะบอกว่าทุกคน ๆ ว่าที่นี่เไม่ทมีทางเลยจะมีวันที่ดีกว่านี้ผมเองได้ถมตัวเองอย่างนี้ ตลอดว่าตลอดเวลาที่ผ่านมามานี้ มันทำให้ผมเองได้รับสิง่ที่ดีี ๆ ว่า นี้ไหมหรือว่า อย่างไร มันม่คิดว่าตัวเองได้ทำให้ได้ดีกว่านี้ไหม มันไม่มีทางเลยจะมาวันนี้ได้ รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>