เจลว่านหางจระเข้ เราไมคิดว่าจะมาวันนี้ได้เลย

เจลว่านหางจระเข้ เราไม่คิดว่าเราจะมาวันนี้ได้เลย ผมเองไม่คิดว่าการทำให้ผมเองเดินทาทางมาวันนี้จะทำให้หลาย ๆ อย่าง เดิดมาความจำพเป็นตามที่ต้องการมากว่านี้เลยไหม จะบอกว่าความสุข มันไม่มีทางเกิดมาเองได้เลย จะมาวันนี้หรือว่าวันไหน เราเองก็ต้องการที่เป็นอยู่เท่านี้เอง เจลว่านหางจระเข้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>