เป็นไปตามที่น้อง ๆ ว่าหละครับ สิวผด

เป็นไปตามทีน้อง ๆ ว่าอย่างไรหละครับ ท่านที่คิดว่าน่าจะหาเงินได้อย่างนี้ มันไม่น่าคิดวาจะหาเงินได้ออกมาเพื่อให้เขาเองได้เรียนรู้ว่าจะต้องการไหม มันไม่น่าคิดว่าจะหาเงินต่าง ๆ ออกมาเพือ่ให้ได้อย่างนี้เลยอิอิเราว่าทางนี้เรเาองหาทางออกเพื่อให้ได้การยอมรับตัวเอง สิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>